Gurasoak / Padre.s-Madre.s

Haur eta nerabeekin egiten den saioetan, gurasoek papel garrantzitsua dute eta hauen partaidetza garrantzizkotzat jotzen da. Hala ere, batzuetan gurasoek, beraiek bakarka nahi izaten dute saioak burutzea.

Horregatik, zerbitzu hau sortu dugu, guraso diren guztiei zuzendua. Helburua, gurasoei babesa ematea da, izan ere, gizarteak azkenaldian hauekiko sortu duen begirada presiozkoa dela baloratzen dugu, norbere buruarekiko zalantza sortuz eta guraso perfektuak izatearen nahia indartuz.

ZEIN ZAILTASUN HARTZEN DIRA KONTUAN?

 • Haur nahiz nerabeekiko pertzibitzen diren zailtasunak.
 • Gurasoen antsietatea.

PROZESUA

 • Elkarrizketa gurasoekin, bakoitzaren beharrak zein diren identifikatzeko.
 • Gurasoen beharretara egokiturik, ondorengo saioak zehaztuko dira.

ZERTAN DATZA?

 • Seme-alaben hezkuntzan bidelagun izatea.
 • Seme-alaba nahiz gurasoen beharrak identifikatu eta hauek nola babestu daitezkeen hausnatzea.
 • Gurasoek ageri ditzazketen antsietatea kudeatzea.

En las sesiones con niños, niñas y adolescentes, los padres y madres tienen un papel importante y su participación se considera importante. Sin embargo, a veces los padres y las madres, ellos/as mismos/as, quieren que las sesiones se lleven a cabo de manera individual.

Por eso, hemos creado este servicio, dirigido a todos/as los/as padres y madres. El objetivo es apoyar a los padres y a las madres, ya que valoramos que la mirada que la sociedad ha puesto últimamente hacia estos/as es de presión, creando duda sobre uno/a mismo/a y fortaleciendo el deseo de ser padres y madres perfectos/as.

¿QUÉ DIFICULTADES SE TIENEN EN CUENTA?

 • Dificultades con los niños, las niñas y adolescentes.
 • Ansiedad de los padres y las madres.

PROCESO

 • Entrevista con la/s madre/s y el/los padre/s para identificar las necesidades de cada uno/a.
 • Adaptadas a las necesidades de la/s madre/s y el/los padre/s, se detallarán las siguientes sesiones.

¿EN QUÉ CONSISTE?

 • Acompañar en la educación de los/as hijos/as.
 • Identificar las necesidades de los/as hijos/as, de la/s madre/s y el/los padre/s y reflexionar sobre cómo protegerlos.
 • Gestión de la ansiedad que presentan la/s madre/s y el/los padre/s.

HELBIDEA / DIRECCIÓN

Araba kalea, 7, behea/bajo
Zarautz, 20800

EMAIL.A: leire.haizitikhazi@gmail.com

TELEFONO.A: 616463742

INSTAGRAM

FACEBOOK