Filosofia

Esku-hartze pertsonalizatua

Garrantzizkotzat hartzen da terapiara hurbiltzen den partaide bakoitza, bakoitzaren bizipenak, kontextua eta beharrak kontuan izanik.

Erlazio terapeutikoa

Erlazio terapeutikoa ezinbestekoa da, bertaratzen den pertsona eroso sentitu dadin, bai psikologoarekin, bai inguruarekin.

Guztion konpromezua

Pertsonaren testuinguru ezberdinekin (familia, eskola,...) lan egiten dugu.


Begirada integrala

Teknika eta prozesu terapeutiko ezberdinak erabili ohi dira, beti ere, ebidentzia zientifikoa dutenak.

Jolas eta dinamika bidezko terapia.

Ezinbesteko herraminta da, haurra saioan eroso sentitu eta motibazioa bereganatzeko aukera erraztuz.

Zintzotasuna

Terapiaren nondik norakoez eta ageri daitezkeen zailtasun edo oztopoez informatzera konprometitzen gara.

Inoiz ez gutxietsi hazi txiki baten indarra, hori baita hazkuntza guztien iturria.

Leire Aizpurua.


Intervención personalizada

Se le da importancia a cada persona que acude a terapia, teniendo en cuenta las experiencias personales, el contexto y necesidades de cada persona.

Relación terapéutica

Entendemos que la relación terapéutica es un factor esencial para que las personas que acudan a las sesiones se sienta cómodos con la psicóloga y el entorno. 

Compromiso de todos/as

Trabajamos con diferentes ámbitos (familia, colegio,...) de la persona.

Perspectiva integral

Se utilizan estrategias y procesos terapéuticos diversos que cuenten con evidencia ciéntifica.

Terapia a través del juego y dinámicas.

Herramientas imprescindibles en nuestra terapia para que el/la niño/a o adolescente se sienta cómodo/a y fomente la motivación.

Honestidad

Nos comprometemos a informar sobre el proceso de terapia y en caso de que surjan dificultades u obstáculos.

Nunca subestimes la fuerza de una pequeña semilla, es el origen de todo crecimiento.

Leire Aizpurua