Nor naiz / Quién soy

Leire Aizpurua

FORMAKUNTZA

Psikologian graduatua, euskal herriko unibertsitatea

GZ02600 zenbakiarekin Gipuzkoako Psikologia Elkarteko elkargokide

Ikasketa zailtasunen eta jokabide arazoen tratamenduan espezializatua

Eskola jazarpenaren inguruko prebentzio eta esku hartzean espezializatua

Osasun Psikologia Orokorreko masterra

Kurtsoa Psikologia Afirmatiboan, begirada integratzailearekin.

Kurtsoa talde terapian, Elikadura Nahastea duten pertsonen familientzat.

Kurtsoa Elikaduraren Psikologian.

Kurtsoa Gorputz-irudiaren abordatze transdiagnostikoa

"Haur eta nerabeek beraien emozio eta errealitatea hautemateko dituzten moduekiko interesa izan dut beti. Horregatik saiatu naiz haur eta nerabeez inguratuta egoten, psikologian eta hezkuntzan formazio zabala jasoz. 

Horrenbestez, haur nahiz nerabeen adimen emozionala, gaitasun sozialak eta autoestimua lantzea nire pasioetako bat bilakatu da. Gure ongizate pertsonalaren enbor nagusi izanik, berebiziko garrantzia du haurtzaro eta nerabezaroan hauek lantzea garapen egoki baterako. 

Formazio zabalari esker, bizipen eta esperientzia anitzak barneratzeko aukera izan dut eremu ezberdinetan; hala nola, eskolan, gabinete pribatuetan (2016tik-gaur egun) eta talde terapia familiarreko koterapeuta moduan. Ordutik, TDA-H eta Dislexia diagnostikatua duten haurrekin lanean jardun naiz, beste arazo akademikoez gain; bullying egoerak pairatu dituzten haur eta nerabeei babes psikoemozionala eskaini diet; antsietatearekin loturiko hainbat nahasmendu kasu aurrera eraman ditut; depresio eta elikadura nahasmendua ageri duten nerabeekin terapia prozesuak burutu ditut. 

Esperientzia hauek familia osoari sostengua ematea beharrezkoa dela erakutsi didate, eskolarekin harremana mantentzearekin batera. Hori dela eta, nire helburua haur eta nerabeen euskarri izateaz gain, familiaren babes iturri eta eskolaren lankide izatea da, elkarren artean zaindu eta haur eta nerabeen ongizate pertsonalaren garapena egokia izan dadin.

Gaur egun, oso inplikatua nago haur eta nerabeen ahalduntzean, errespetua eta tolerantzia ezinbesteko balore hautematen ditut, aniztasunean (sexuala, gorputza, inteligentzia,...) heztea eta haztea beharrezkotzat jotzen dut."


Kolore, forma, tamaina eta mota ezberdinetako landarez osaturiko lorategi bat, ederra, aberatsa eta aniztasunaren adierazle da.

Un jardín lleno de plantas de diferentes colores, formas, tamaño y tipo, es bonito, enriquecedor e indicador de la diversidad.

Leire Aizpurua

FORMACIÓN

Grado en Psicología, Universidad del País Vasco

Colegiada en el Colegio oficial de Psicología de Gipuzkoa con el número GZ02600

Especializada en el tratamiento de dificultades de aprendizaje y problemas de conducta

Especializada en prevención e intervención en materia de acoso escolar

Máster en Psicología General Sanitaria

Curso en Psicología Afirmativa con una mirada integradora.

Curso en grupo terapéutico para familiares de personas con trastornos alimentarios.

Curso en Psicología de la alimentación.

Curso en el abordaje transdiagnóstico de la imagen corporal.

"Siempre he tenido un gran interés sobre la manera diversa que muestran los niños, niñas y adolescentes de percibir sus emociones y su realidad. Es por ello, que he intentado estar rodeada de niños, niñas y adolescentes mientras recibía una amplia formación en el mundo de la psicología y la educación.

Por lo tanto, trabajar la inteligencia emocional, las capacidades sociales y la autoestima de los niños, niñas y adolescentes se ha convertido en una de mis pasiones. Y es que, siendo el tronco principal de nuestro bienestar personal, es de vital importancia trabajar los mismos en la infancia y adolescencia para un desarrollo adecuado.

La amplia formación me ha permitido adquirir vivencias y experiencias múltiples en diferentes ámbitos, como la escuela, los gabinetes privados (desde 2016 hasta hoy en día) y como coterapeuta de terapia de grupo familiar. Desde entonces he estado trabajando con niños/as diagnosticados de TDA-H y Dislexia, además de otros problemas académicos; he ofrecido un acompañamientos psicoemocional a niños/as y adolescentes que han sufrido bullying; he llevado a cabo diferentes casos relacionados con la ansiedad; he llevado a cabo procesos de terapia con aquellos/as adolescentes que han sufrido depresión y trastornos de conducta alimentaria.

Estas experiencias me han demostrado que es necesario apoyar a toda la familia, así como mantener el contacto con la escuela. Por ello, mi objetivo, además de servir de soporte a los niños, niñas y adolescentes, es ser fuente de apoyo familiar y colaboradora de la escuela para que se cuiden entre sí y conseguir que el desarrollo del bienestar personal de los niños, niñas y adolescentes sea adecuado.

Hoy en día estoy muy implicada en el empoderamiento de niños/as y adolescentes, percibo el respeto y la tolerancia como valores imprescindibles, por ello considero necesario educar y crecer en la diversidad (sexual, corporal, inteligencia,...)."

HELBIDEA/DIRECCIÓN

Araba kalea, 7, behea/bajo
Zarautz, 20800

EMAIL.A: leire.haizitikhazi@gmail.com

TELEFONO.A: 616463742