Gazteen Psikologia / Terapia Juvenil

Aro honetatik aurrera esan genezake aldaketa handienetakoa orientazio profesionala dela. Norbere bidea bideratzea batzuetan ez da lan erraza, hori dela eta bidelagun bat izateak bidea erraztu dezake.

Orientazio profesionalaz gain, sortu daitezkeen beste arazoak ere jorratzen ditugu; harremanak, alderdi emozionala, besteak beste.

Izan ere, bizitako esperientzien eraginak, aro honetan azaleratu daitezke, horregatik, empoderatze lan bat egin nahi da, behin ezkutuan gelditu ziren ezaugarriak indartuz.

Helburu nagusia sortu daitezkeen zailtasun eta erabaki hartzeetan bidelagun bat izatea da.

ZEIN ALDERDI LANTZEN DIRA?

 • Antsietatea
 • Estresa
 • Autoestimua
 • Elikadura jokabide arazoak.
 • Zailtasun emozionalak.
 • Erlazioak
 • Orientazio akademiko/profesionala
 • Familia gatazkak.
PROCESO

 • Lehen bi saioetan norbanakoaren beharrak identifikatu eta erlazio terapeutiko sendo bat eraikitzean zentratzen da.
 • Testen bidezko ebaluazioa (hasieran eta saio batzuren ostean, beharren arabera burutzen da)
 • Tratamendua: pertsonalizatua, frogatuak dauden tekniketan oinarritua eta metafora, testuak eta jarduerak herraminta nagusiena direlarik.
ZERTAN DATZA GURE LANAK?
 • Tramendu pertsonalizatu bat eskaintzea bakoitzaren egoera kontuan izanik.
 • Zailtasun emozional, kognitibo, konduktual edo sozialetan laguntzea.

 • Herraminta ezberdinak eratzea ageri dituen zailtasunak kudeatzeko.

 • Zailtasunak ulertu eta aldaketaren lehen mailako protagonista izatea.


A partir de esta etapa podríamos decir que uno de los mayores cambios es la orientación profesional. Encauzar el propio camino a veces no es una tarea fácil, por eso tener un compañero de viaje puede facilitar el camino.

Además de la orientación profesional, abordamos otros problemas que pueden surgir, como las relaciones, el aspecto emocional, entre otros.

En esta etapa, pueden aparecer consecuencias de aquellas experiencias vividas, por ello, se quiere empoderar y reforzar cualidades que una vez fueron ocultadas. 

Nuestro objetivo principal es ser compañeras/os de viaje en las dificultades y toma de decisiones que puedan surgir.

¿QUÉ ASPECTOS SE TRABAJAN?

 • Ansiedad
 • Estrés
 • Autoestima
 • Problemas de conducta alimentaria.
 • Dificultades emocionales
 • Relaciones
 • Orientación académica/profesional
 • Familia gatazkak.
PROCESO

 • En las dos primeras sesiones se centra en identificar las necesidades individuales y construir una relación terapéutica sólida.
 • Evaluación mediante test (se realiza inicialmente y después de unas sesiones en función de las necesidades)
 • Tratamiento: personalizado, basado en técnicas probadas y con metáforas, textos y actividades como herramienta principal. 


¿EN QUÉ CONSISTE NUESTRO TRABAJO?

 • Ofrecer un trato personalizado teniendo en cuenta la situación de cada uno/a.
 • Acompañamiento en dificultades emocionales, cognitivas, conductuales o sociales.
 • Crear diferentes herramientas para gestionar las dificultades que presenta.
 • Comprender las dificultades y ser protagonistas de primer orden del cambio.

HELBIDEA / DIRECCIÓN

Araba kalea, 7, behea/bajo
Zarautz, 20800

EMAIL.A: leire.haizitikhazi@gmail.com

TELEFONO.A: 616463742

INSTAGRAM

FACEBOOK