Gazteen terapia

Terapia para jóvenes

Aro honetatik aurrera esan genezake aldaketa handienetakoa orientazio profesionala dela. Norbere bidea bideratzea batzuetan ez da lan erraza, hori dela eta bidelagun bat izateak bidea erraztu dezake. Orientazio profesionalaz gain, sortu daitezkeen beste arazoak ere jorratzen ditugu; harremanak, alderdi emozionala, besteak beste.

Izan ere, bizitako esperientzien eraginak, aro honetan azaleratu daitezke, horregatik, empoderatze lan bat egin nahi da, behin ezkutuan gelditu ziren ezaugarriak indartuz.

Helburu nagusia sortu daitezkeen zailtasun eta erabaki hartzeetan bidelagun bat izatea da.

ONDO ETORRIKO ZAIT ONDORENGO ARLOETAN LAGUNTZEKO...

 • Ikasketekiko erabaki hartzeak.
 • Ikasterakoan-azterketetan ondoeza. 
 • Erlazio sozialekiko desatsegintasuna.
 • Bikote erlazioekiko ideiak eta esperientziak.
 • Genero identitatea eta orientazio sexual-afektiboa.
 • Alderdi emozionalarekin loturiko ondoeza.
 • Loan edo elikaduran aldaketak.
 • Ohitura osasuntsuak barneratu nahia.
 • Familian aldaketak (banaketak, heriotza, gaixotasunak,...).
ONDORENGO PROZESUA ABIAN JARRIKO DUGU...

LAN EGINGO DUGU...

 • Tramendu pertsonalizatu bat eskaintzen, bakoitzaren egoera kontuan izanik.
 • Zailtasun emozional, kognitibo, konduktual edo sozialetan laguntzen.

 • Ageri dituen zailtasunak kudeatzen edota onartzen.

 • Zailtasunak ulertu eta aldaketaren lehen mailako protagonista izaten.


Ekaitza igaro arte eutsi aingura den horri.
Mientras pase la tormenta, agárrate a quien es ancla.
Leire Aizpurua

A partir de esta etapa podríamos decir que uno de los grandes cambios es la orientación profesional. Encauzar el propio camino a veces no es tarea fácil, por eso tener un compañero de viaje puede allanar el camino. Además de la orientación profesional, abordamos otros problemas que pueden surgir, como las relaciones, el aspecto emocional.
De hecho, los efectos de las experiencias vividas pueden aflorar en esta época, por lo que se pretende realizar un trabajo de empoderamiento, reforzando los rasgos que una vez quedaron ocultos.
El objetivo principal es acompañar en las dificultades y decisiones que puedan surgir.

ME VENDRÁ BIEN PARA ACOMPAÑARME EN...
 • Decidir sobre los estudios.
 • Malestar ante los estudios-exámenes.
 • Malestar en las relaciones sociales.
 • Ideas y experiencias en relación de pareja.
 • Identidad de género y orientación.
 • Malestar emocional.
 • Cambios en el sueño o en la alimentación.
 • La adquisición de hábitos saludables.
 • Cambios familiares (repartos, muerte, enfermedades,...).

PONDREMOS EN MARCHA EL SIGUIENTE PROCESO...

VAMOS A TRABAJAR EN...

 • Ofrecer un trato personalizado teniendo en cuenta la situación de cada uno.
 • Ayudando en dificultades emocionales, cognitivas, conductuales o sociales.
 • Gestionar y/o aceptar sus dificultades.
 • Comprender las dificultades y ser protagonistas del cambio.