Gazteen Psikologia / Terapia Juvenil

Aro honetatik aurrera esan genezake aldaketa handienetakoa orientazio profesionala dela. Norbere bidea bideratzea batzuetan ez da lan erraza, hori dela eta bidelagun bat izateak bidea erraztu dezake.

Orientazio profesionalaz gain, sortu daitezkeen beste arazoak ere jorratzen ditugu; harremanak, alderdi emozionala, besteak beste.

Izan ere, bizitako esperientzien eraginak, aro honetan azaleratu daitezke, horregatik, empoderatze lan bat egin nahi da, behin ezkutuan gelditu ziren ezaugarriak indartuz.

Helburu nagusia sortu daitezkeen zailtasun eta erabaki hartzeetan bidelagun bat izatea da.

ONDO ETORRIKO ZAIT ONDORENGOA KUDEATZEKO...

 • Ikasketekiko erabaki hartzeak.
 • Ikasterakoan-azterketetan ondoeza. 
 • Erlazio sozialekiko desatsegintasuna.
 • Bikote erlazioekiko ideiak eta esperientziak.
 • Genero identitatea eta orientazio sexual-afektiboa.
 • Alderdi emozionalarekin loturiko ondoeza.
 • Loan edo elikaduran aldaketak.
 • Ohitura osasuntsuak barneratu nahia.
 • Familian arloan aldaketak (banaketak, heriotza, gaixotasunak,...).
ONDORENGO PROZESUA ABIAN JARRIKO DUGU...
 • Lehen saioetan norbanakoaren beharrak identifikatu eta erlazio terapeutiko sendo bat eraiki.
 • Beharrezkoa denetan, diagnostiko bat burutzea.
 • Tratamendua antolatu eta aurrera eramatea.
LAN EGINGO DUGU...
 • Tramendu pertsonalizatu bat eskaintzen, bakoitzaren egoera kontuan izanik.
 • Zailtasun emozional, kognitibo, konduktual edo sozialetan laguntzen.

 • Ageri dituen zailtasunak kudeatzen.

 • Zailtasunak ulertu eta aldaketaren lehen mailako protagonista izaten.


A partir de esta etapa podríamos decir que uno de los mayores cambios es la orientación profesional. Encauzar el propio camino a veces no es una tarea fácil, por eso tener un compañero de viaje puede facilitar el camino.

Además de la orientación profesional, abordamos otros problemas que pueden surgir, como las relaciones, el aspecto emocional, entre otros.

En esta etapa, pueden aparecer consecuencias de aquellas experiencias vividas, por ello, se quiere empoderar y reforzar cualidades que una vez fueron ocultadas. 

Nuestro objetivo principal es ser compañeras/os de viaje en las dificultades y toma de decisiones que puedan surgir.

ME VENDRÁ BIEN PARA GESTIONAR...

 • Decidir sobre los estudios.
 • Malestar ante los estudios-exámenes.
 • Malestar en las relaciones sociales.
 • Ideas y experiencias en relación de pareja.
 • Identidad de género y orientación.
 • Malestar emocional.
 • Cambios en el sueño o en la alimentación.
 • La adquisición de hábitos saludables.
 • Cambios familiares (repartos, muerte, enfermedades,...).

PONDREMOS EN MARCHA EL SIGUIENTE PROCESO...

 • Identificar las necesidades individuales en las dos primeras sesiones y construir una fuerte relación terapéutica.
 • Realizar un diagnóstico cuando sea necesario.
 • Organización y desarrollo del tratamiento.

VAMOS A TRABAJAR EN...

 • Ofrecer un trato personalizado teniendo en cuenta la situación de cada uno.
 • Ayudando en dificultades emocionales, cognitivas, conductuales o sociales.
 • Gestionar sus dificultades.
 • Comprender las dificultades y ser protagonistas de primer orden del cambio.

HELBIDEA / DIRECCIÓN

Araba kalea, 7, behea/bajo
Zarautz, 20800

EMAIL.A: leire.haizitikhazi@gmail.com

TELEFONO.A: 616463742

INSTAGRAM

FACEBOOK