Zer eskaintzen dugu txoko honetan?

Hazitik Hazi-n, familiako kide ezberdinei eragin ohi dizkieten alderdiak identifikatu (ebaluazioa) eta hauek kudeatzeko (esku-hartzea) helburua izateaz gain, kide bakoitzari gune seguru bat eskaintzeaz arduratzen gara. Honetaz gain, familiatik at, gazteei bideratutako bakarkako terapia eskaintzen dugu, hauen artean hain beharrezkoa den babesa eta gertutasuna eskainiz.

Aldi berean prebentzio moduan jokatu nahi dugu, horregatik, hainbat tailer eskaini ohi ditugu egunerokotasuneko esperientzietan oinarritua, babes sarea eraikitzeko asmoz.

Zaintza gure oinarri sendoenetakoa da.

¿Qué ofrecemos en este rincón?

En Hazitik Hazi, además de tener como objetivo identificar (evaluar) y gestionar (intervenir) los aspectos que afectan habitualmente a los diferentes miembros de la familia, nos encargamos de ofrecer un espacio seguro a cada miembro. Además, al margen de la familia, ofrecemos una terapia individual orientada a lxs jóvenes, ofreciendo el apoyo y cercanía tan necesario entre ellxs.

Al mismo tiempo queremos actuar de forma preventiva, por eso solemos ofrecer varios talleres basados en experiencias cotidianas con el objetivo de construir una red de protección.

El cuidado es una de nuestras bases sólidas.

Zuen bidean lagunduko zaituzten norbaiten bila zabiltzate?

¿Estáis buscando alguien que os ayude en vuestro camino?  

Psikologia zentru bat baino gehiago da, familia da.

Es más que un centro psicológico, es una familia.

Ezagutu gure filosofia

Conoce nuestra filosofía