Haur, nerabe, gazte eta familien beharrei erantzuteko txokoa da. Barne eta kanpo euskarri sendoak eraikitzea dugu helburu, pertsonaren osasun integrala garatzeko. 


En este rincón queremos responder a las necesidades de niños/as, adolescentes, jóvenes y familias. Nuestro objetivo es crear soportes externos e internos sólidos para así poder desarrollar en la persona una salud integral. 


Familiako kide guztientzako txokoa / Un rincón para toda la familia

Zuen bidean lagunduko zaituzten norbaiten bila zabiltzate? Leire Aizpurua naiz, Hezkuntza eta Osasun Psikologoa. Haur eta nerabeei, baita familiari bideratutako terapia burutzen dut, esparru kognitibo-konduktuala ardatz hartuta baina beste esparruko zenbait teknika baztertu gabe. Beti ere, niregana hurbiltzen diren pertsonen beharren arabera moldatzen dut terapia, erlazio terapeutikoari garrantzi handia emanaz. NIRE INGURUKO INFORMAZIO GEHIAGO.

¿Estáis buscando alguien que os ayude en vuestro camino? Soy Leire Aizpurua, Psicóloga Educativa y Sanitaria. Realizo terapia dirigida a niñes y adolescentes además de a la familia, centrada en el modelo cognitivo-conductual pero sin descartar otros modelos, siempre basándome en las necesidades de la persona que acude a mí y haciendo hincapié en la relación terapéutica. MÁS INFORMACIÓN SOBRE MÍ.

Psikologia zentru bat baino gehiago da, familia da.

Es más que un centro psicológico, es una familia.

Ezagutu gure filosofia / Conoce nuestra filosofía

Haur-nerabe bezain garrantzitsuak dira hauekin kontaktua duten beste hainbat eremu edo pertsonek. Gure helburu nagusia hauekin erlazio terapeutikoa eraikitzea da, prozesua ahalik eta atseginena eta efektiboena izan dadin, zintzotasunez jokatuz. Pertsona bakoitzaren egoera eta beharrak bakarrak izanik, esku-hartze pertsonalizatu bat eskaini nahi da, haurrrekin jolasa herraminta nagusiena izanik.

Tan importantes como los/as niños/as y adolescentes son otras áreas o personas que están en contacto con ellos. Nuestro principal objetivo es establecer una relación terapéutica con los mismos para que el proceso sea lo más agradable y efectivo posible, actuando desde la honestidad. Siendo única la situación y necesidades de cada persona, se pretende ofrecer una intervención personalizada, siendo el juego la herramienta más importante al trabajar con niños/as.